• dark
`

Aktualności z Turystyka

logo_mgok

26
maja
2020

Pozytywna ocena formalna projektu pn. "Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Lubawka"

miniatura_pozytywna-ocena-formalna-projektu-pn-budowa-wiat-turystycznych-z-elementami-maej-architektury-na-terenie-gminy-lubawka
Gmina Lubawka uzyskała pozytywną ocenę formalną projektu pn. "Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Lubawka" z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska w osi priorytetowej 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania...
logo_mgok

25
maja
2020

Projekt grantowy pn. "Ścieżka edukacyjno-dydaktyczna Krucza Dolina"

miniatura_projekt-grantowy-pn-cieka-edukacyjno-dydaktyczna-krucza-dolina
Stowarzyszanie Społeczno-Kulturalne "Granica", Gmina Lubawka i Nadleśnictwo Kamienna Góra realizuje projekt grantowy pn. "Ścieżka edukacyjno-dydaktyczna Krucza Dolina". Z uwagi na potrzebę edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych zaplanowaliśmy utworzenie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej zaczynającej się u wylotu Doliny Miłości.
logo_mgok

22
maja
2020

Podpisanie umowy o powierzenie grantu na zrealizowanie projektu pn. "Zagospodarowanie i uatrakcyjnienie miejsc przyjaznych turyście"

miniatura_podpisanie-umowy-o-powierzenie-grantu-na-zrealizowanie-projektu-pn-zagospodarowanie-i-uatrakcyjnienie-miejsc-przyjaznych-turycie
W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta Lubawka podpisała umowę o powierzenie grantu na zrealizowanie projektu pn. "Zagospodarowanie i uatrakcyjnienie miejsc przyjaznych turyście" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020...
logo_mgok

13
maja
2020

200 tys. dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rodziny w Chełmsku Śląskim

miniatura_200-tys-dotacji-dla-parafii-rzymskokatolickiej-pw-w-rodziny-w-chemsku-lskim
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach budżetu na 2020 rok (rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami), udzielił Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rodziny w Chełmsku Śląskim dotacji w wysokości 200 000,00 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn.: Chełmsko Śląskie, kościół pw. Św. Rodziny (XIV w.): Konserwacja techniczna i estetyczna oryginalnych...
logo_mgok

10
maja
2019

Spotkanie partnerów projektu pn. "Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem"

miniatura_spotkanie-partnerw-projektu-pn-wschodnie-karkonosze-i-brama-lubawska-yj-kultur-i-sportem
Gmina Lubawka w ramach współpracy z Czechami oraz Gminą Miejską Kamienna Góra oraz Gminą Kamienną Góra realizuje projekt pn. "Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020. Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001078.

Przeglądaj aktualności