• dark
`

Aktualności z Turystyka

logo_mgok

02
czerwca
2020

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Granica", Gmina Lubawka i Nadleśnictwo Kamienna Góra realizują grant pn. "Zagospodarowanie Doliny Miłości"

miniatura_stowarzyszenie-spoeczno-kulturalne-granica-gmina-lubawka-i-nadlenictwo-kamienna-gra-realizuj-grant-pn-zagospodarowanie-doliny-mioci
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Granica", Gmina Lubawka i Nadleśnictwo Kamienna Góra realizują grant pn. "Zagospodarowanie Doliny Miłości" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.
logo_mgok

28
maja
2020

Kwiaty na klomby w Gminie Lubawka

miniatura_kwiaty-na-klomby-w-gminie-lubawka
Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce informuje, że zostały zakupione  rozsady kwiatowe: begonie, aksamitki, starce, które sukcesywnie są sadzone na klombach gminnych.
logo_mgok

26
maja
2020

Pozytywna ocena formalna projektu pn. "Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Lubawka"

miniatura_pozytywna-ocena-formalna-projektu-pn-budowa-wiat-turystycznych-z-elementami-maej-architektury-na-terenie-gminy-lubawka
Gmina Lubawka uzyskała pozytywną ocenę formalną projektu pn. "Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Lubawka" z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska w osi priorytetowej 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania...
logo_mgok

25
maja
2020

Projekt grantowy pn. "Ścieżka edukacyjno-dydaktyczna Krucza Dolina"

miniatura_projekt-grantowy-pn-cieka-edukacyjno-dydaktyczna-krucza-dolina
Stowarzyszanie Społeczno-Kulturalne "Granica", Gmina Lubawka i Nadleśnictwo Kamienna Góra realizuje projekt grantowy pn. "Ścieżka edukacyjno-dydaktyczna Krucza Dolina". Z uwagi na potrzebę edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych zaplanowaliśmy utworzenie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej zaczynającej się u wylotu Doliny Miłości.
logo_mgok

22
maja
2020

Podpisanie umowy o powierzenie grantu na zrealizowanie projektu pn. "Zagospodarowanie i uatrakcyjnienie miejsc przyjaznych turyście"

miniatura_podpisanie-umowy-o-powierzenie-grantu-na-zrealizowanie-projektu-pn-zagospodarowanie-i-uatrakcyjnienie-miejsc-przyjaznych-turycie
W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta Lubawka podpisała umowę o powierzenie grantu na zrealizowanie projektu pn. "Zagospodarowanie i uatrakcyjnienie miejsc przyjaznych turyście" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020...
logo_mgok

13
maja
2020

200 tys. dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rodziny w Chełmsku Śląskim

miniatura_200-tys-dotacji-dla-parafii-rzymskokatolickiej-pw-w-rodziny-w-chemsku-lskim
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach budżetu na 2020 rok (rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami), udzielił Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rodziny w Chełmsku Śląskim dotacji w wysokości 200 000,00 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn.: Chełmsko Śląskie, kościół pw. Św. Rodziny (XIV w.): Konserwacja techniczna i estetyczna oryginalnych...

Przeglądaj aktualności