Dzikie ostępy Lasockiego Grzbietu

Grzbiet Lasocki

Lasocki Grzbiet to górujące nad okolicą potężne pasmo górskie, stanowiące część Karkonoszy w Sudetach Zachodnich. Szczytowymi partiami grzbietu biegnie granica polsko-czeska, która przecina również najwyższy jego szczyt -  Łysocinę (1188 m n.p.m.). Jest to obszar mało znany i dość odludny w porównaniu z pozostałą częścią tych Karkonoszy, jednak z całą pewnością niezwykle ciekawy pod kątem przyrodniczym i chyba najlepiej zachowanych ekologicznie na całym obszarze "Gór Olbrzymich"-, jak dawniej zwykło się je nazywać.

Dzikie ostępy Lasockiego Grzbietu to prawdziwy raj dla każdego miłośnika oraz górskich wycieczek i długo by wymieniać wszystkie występujące tu rośliny i zwierzęta. Jednym z najbogatszych w gatunki obszarów są lasy łęgowe, bukowe i jaworzyny zlokalizowane powyżej przejścia granicznego do miasta Žacléř koło Niedamirowa. W ich runie rośnie: chroniona śnieżyca wiosenna, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów. Cennym i zasługującym na szczególne wyróżnienie obszarem są bogate łąki oraz polany nad  Niedamirowem i Opawą. Można tu spotkać cały szereg rzadkich, chronionych i ciekawych przedstawicieli polskiej flory. Warto wymienić występujące tu storczyki takie jak: kruszczyk szerokolistny, listera jajowata, podkolan biały i zielonawy, gółka długoostrogowa oraz wymieniona w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin kukułka bzowa.

Świat zwierząt pośród trudno dostępnych górskich lasów Grzbietu Lasockiego jest niemniej bogaty. Można tu spotkać szereg ciekawych i rzadkich okazów: pięknego płaza - salamandrę plamistą, najmniejszą polską sowę - sóweczkę, płochliwego jarząbka czy  też gulgotajacego cietrzewia. Co ciekawe, w ostatnich latach, po okresie długiej nieobecności w wyniku wytępienia przez człowieka, na odlegle obszary Grzbietu Lasockiego powróciły wilki i rysie.  Obecność tych drapieżników w Sudetach stanowią symbol ochrony najwyższych wartości dzikiej przyrody.

Na podstawie: Gmina Lubawka - Zielona Brama Sudetów, Piotr Wasiak, Lubawka 2014