logo_urzad miasta

26
maja
2020

Pozytywna ocena formalna projektu pn. "Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Lubawka"

Gmina Lubawka uzyskała pozytywną ocenę formalną projektu pn. "Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Lubawka" z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska w osi priorytetowej 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania...
logo_urzad miasta

26
maja
2020

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Granica" i Gmina Lubawka realizują grant pn. "Zagospodarowanie Doliny Miłości"

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Granica" i Gmina Lubawka realizują grant pn. "Zagospodarowanie Doliny Miłości" w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.
logo_urzad miasta

25
maja
2020

Projekt grantowy pn. "Ścieżka edukacyjno-dydaktyczna Krucza Dolina"

Stowarzyszanie Społeczno-Kulturalne "Granica", Gmina Lubawka i Nadleśnictwo Kamienna Góra realizuje projekt grantowy pn. "Ścieżka edukacyjno-dydaktyczna Krucza Dolina". Z uwagi na potrzebę edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych zaplanowaliśmy utworzenie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej zaczynającej się u wylotu Doliny Miłości.
logo_urzad miasta

22
maja
2020

Podpisanie umowy o powierzenie grantu na zrealizowanie projektu pn. "Zagospodarowanie i uatrakcyjnienie miejsc przyjaznych turyście"

W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta Lubawka podpisała umowę o powierzenie grantu na zrealizowanie projektu pn. "Zagospodarowanie i uatrakcyjnienie miejsc przyjaznych turyście" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020...
logo_urzad miasta

13
maja
2020

200 tys. dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rodziny w Chełmsku Śląskim

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach budżetu na 2020 rok (rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami), udzielił Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rodziny w Chełmsku Śląskim dotacji w wysokości 200 000,00 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn.: Chełmsko Śląskie, kościół pw. Św. Rodziny (XIV w.): Konserwacja techniczna i estetyczna oryginalnych...

Przeglądaj aktualności