Patrol Graniczny III już za niecałe dwa tygodnie

Wielkimi krokami zbliżamy się do sporotwego święta w Gminie Lubawka. Już za niecałe dwa tygodnie spotkamy się na starcie trzeciej edycji zawodów biegowo-rowerowych Patrol Graniczny III.

Jak co roku, będzie to nielada wydarzenie. Na starcie zobaczymy ok 500 zawodników z Polski i Czech, którzy będą rywalizować w dwóch dycyplinach sportowych - konkurencji biegowej lub kolarstwa górskiego, na dwóch dystansach 20 km i 64 km.

Trasy zawodów biegną przez malownicze pogranicze polsko-czeskie. Start i meta została zlokalizowana w Opawie k/Lubawki.

Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenia będzie można dokonać również poprzez osobiste udanie się do biura zawodów, które będzie znajdować się obok stadionu sportowego w Opawie w dniach 6 maja od godz. 16.00 do godz. 20.00 oraz 7 maja od godz. 4:00, odpowiednio:

a. do 4:50 dla startujących o godz. 5:00 (biegacze - dystans 64 km),
b. do 7:45 dla startujących o godz. 8:00 (biegacze - dystans 20 km),
c. do 8:45 dla startujących o godz. 9:00 (rowerzyści - dystans 64 km),
d. do 9:15 dla startujących o godz. 10:30 (rowerzyści - dystans 20 km),
do wyczerpania limitu zgłoszeń.

Przypominamy, że uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne i warunkiem udziału w imprezie jest: zgłoszenie do udziału w zawodach, zmieszczenie się w limicie 500 uczestników, wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu imprezy, przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie biegowej lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność, dla osób niepełnoletnich złożenie podpisu rodzica lub prawnego opiekuna w obecności sędziego na ww. oświadczeniu, - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, w tym także w relacjach telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych, poddanie się weryfikacji w biurze zawodów w dniu imprezy z dowodem osobistym lub paszportem (inny dokument potwierdzający tożsamość) celem weryfikacji daty urodzenia oraz narodowości.

Projekt "Patrol Graniczny III" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.