Na Własne Konto

W pierwszym tygodniu ferii zimowych uczniowie  Publicznego Gimnazjum w  Chełmsku Śląskim wezmą udział w realizacji projektu "Na Własne Konto" w ramach współpracy z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Zajęcia poprowadzi pan Waldemar Szwalec i studentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  Jana Pawła II  w Lublinie, pani Monika Perchlicka. W ramach projektu odbędzie się 50 godzin zajęć pozalekcyjnych (30 godzin w okresie ferii zimowych, 20 w okresie wiosennym). Poprzez zabawę, dzięki dużej aktywności, młodzież przyswoi wiedzę w zakresie przedsiębiorczości, bankowości i reklamy. Złoży również wizytę w pobliskim  Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze, gdzie zapozna się z pracą instytucji, ofertami dla klientów, możliwościami inwestowania. Kolejnego dnia uczniowie odwiedzą lokalną firmę "APEX"  w Chełmsku Śląskim .Zgłębią tajniki prowadzenia własnego biznesu. 

Każdy uczeń będzie miał możliwość wzięcia udziału w konkursie indywidualnym. Wystarczy systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach, rozwiązywanie minitestów i prowadzenie własnego bloga, a jest szansa na wygranie ciekawych nagród rzeczowych. W efekcie końcowym uczniowie przygotują biznesplan spółdzielni uczniowskiej i jej reklamę.