Wybory na Sołtysa w Szczepanowie

Dnia 5 marca odbyły się wybory na sołtysa w Szczepanowie.

W posiedzeniu wzięło udział 23 spośród 62 mieszkańców wsi. Spotkanie rozpoczęto od sprawozdania z działań zrealizowanych w poprzedniej kadencji, m.in. omówiono sprawę drogi wewnętrznej, oświetlenia drogi.
Dotychczasowy Sołtys - Maciej Hleb Koszański ubiegał się o wybór na kolejną kadencję. Miał jednego kontrkandydata Radosława Arendarczyka. Wybory wygrał dotychczasowy sołtys (15 głosów). R. Arendarczyk otrzymał 8 głosów.

Do rady sołeckiej wybrani zostali Stanisław Setlik, Radosław Arendarczyk, Franciszek Soból i Andrzeja Mizera.

Jako najważniejsza sprawę dla wsi mieszkańcy wskazali budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.