Możliwość wzrostu stanu wód na terenie Gminy Lubawka

OGŁOSZENIE

 

 

Burmistrz Miasta Lubawka informuje o możliwości wzrostu stanu wód na terenie Gminy Lubawka w dniach 09.01.2015 do 11.01.2015.

 

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

 

Stopień zagrożenia: 3

 

Ważność: od godz. 13:30 dnia 09.01.2015 do godz. 13:30 dnia 11.01.2015

Obszar: lewostronne dopływy środkowej Odry (woj. dolnośląskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi wzrostem temperatury powietrza, który będzie powodował topnienie śniegu, oraz opadami deszczu stany wody w rzekach będą rosły. Wielkości wzrostów będą zależne od tempa topnienia śniegu i intensywności opadów deszczu. Lokalnie wzosty mogą być szybkie. Największe wzrosty spodziewane są na ciekach górskich i podgórskich, zwłaszcza w zlewniach Nysy Łużyckiej, Bobru i Kwisy, gdzie mogą być przekroczone stany alarmowe. Przekroczenia stanów alarmowych mogą też wystąpić lokalnie w zlewni Kaczawy. W pozostałych zlewniach lewostronnych dopływów środkowej Odry, szczególnie w zlewni Nysy Kłodzkiej, Ślęzy, mogą wystąpić lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

 

Źródło: IMGW