Szlaki piesze

Przez gminę Lubawka przechodzi blisko 200 km oznakowanych szlaków turystycznych. Większość z nich biegnie pośród lasów i niewielkich wzniesień, dlatego śmiało można je polecić rodzinom z dziećmi.

Lubawkę i jej okolice przecina m.in. znakowany na czerwono Główny Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza. Można nim dotrzeć m.in. do słynnego szlaku pątniczego Sudecka Droga św. Jakuba, który jest częścią europejskiej sieci Camino de Santiago. Szlak sudecki krzyżuje się również z Europejskim Długodystansowym Szlakiem Pieszym - oznaczonym symbolem E3, który łączy Atlantyk z Morzem Czarnym.

Bogate i zróżnicowane tereny Lubawki można poznać na jednej z czterech ścieżek dydaktycznych.

Szlak I - Chełmska Pętla, długość 10 km

Szlak II - Pętla Okrzeszyńska, długość 9 km

Szlak III - Krucza Dolina, długość 11 km

Szlak IV - Wokół Białych Skał - okolice Jarkowic, długość 8 km

W Zaworach i tzw. Worku Okrzeszyńskim przebiega "Szlak Natura 2000 Góry Kamienne: zachowaj bioróżnorodność". Trasa ma 14 km długości i jest oznakowana symbolem bociana. Ustawione na szlaku tablice edukacyjne przybliżają różnorodność przyrodniczą terenu.

W Lubawce przebiega również malownicza trasa nordic walking. Zaczyna się ona w centrum miasta, dochodzi do podnóża Świętej Góry i przez Podlesie, Rozdroże Trzech Buków dociera do Rezerwatu Kruczy Kamień. Następnie polami wraca do centrum miasta.

Trasa "Historia, legendy i podania pogranicza" oznakowana kolorem niebieskim, znajduje się po obu stronach granicy i biegnie od przejścia granicznego w Niedamirowie do przejścia w Okrzeszynie. Szlak wytyczają miejsca owiane legendami, a także te, z którymi wiążą się ważne i ciekawe wydarzenia.