Podstawowe informacje

Bukówka - niem. Buchwald

W chwili założenia w 1378 r. wieś nosiła nazwę Buchwald. Początki wsi są nieznane, być może wiążą się z wydobyciem złota w okolicy w XIII - XIV w. Istnieją stwierdzone ślady, iż istniało tu wydobywcze pole o powierzchni 50 ha!

Przez wieki wieś nękały powodzie. Po jednej z większych, która miała miejsce w nocy z 29 na 30 lipca 1897 podjęto decyzję o budowie zbiornika przeciwpowodziowego. Powstał powyżej wsi. W 1903-05 wzniesiono kamienną zaporę o wysokości 28 m i długości 215 m. Zbiornik mógł zgromadzić aż do 2,2 mln m3 wody. Zapora została doskonale wkomponowana w otoczenie, dlatego coraz liczniej przybywali do Bukówki turyści. Już około 1920 roku istniała specjalna linia omnibusowa przywożąca miłośników kąpieli z Lubawki. Tuż przed wojną zbiornik zaczął pękać. Ze względów bezpieczeństwa zakazano użytkowania zalewu, a Bukówka straciła na turystycznej atrakcyjności.

Od 1988 r. kiedy zapora została wyremontowana, Bukówka ma status zbiornika retencyjnego o pojemności około 16,75 mln m3 i powierzchni 199 ha. Dziś dopuszczona jest na nim ograniczona rekreacja. Jezioro jest jednym z dwóch sztucznych zbiorników w Polsce leżących powyżej 500 m n.p.m i prezentuje się zjawiskowo o każdej porze roku.

W Bukówce można znaleźć krzyż pokutny, ciekawy relikt przeszłości symbolizujący miejsce zbrodni.

Przez Bukówkę prowadzi szlak czerwony z Lubawki przez Zadzierną do Szarocina oraz niebieski z Lubawki przez Szczepanów i Niedamirów na Przełęcz Okraj.

Na terenie Bukówki znajduje się boisko oraz świetlica wiejska.

Sołtysem wsi jest Renata Suszek-Bembenek. Kontakt: 516 324 816

Radę Sołecką tworzą: Janusz Kowalczyk, Piotr Jochymek, Iwona Hanas,  Jacek Magiera, Sebastian Mazur

Poznaj Bukówkę i rozwiąż quest o wsi nad Zalewem - kliknij tutaj