Gmina Lubawka pozyskała 1.000.000,00 zł w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Dnia 11.02.2015 roku Burmistrz Miasta Lubawka Ewa Kocemba uczestniczyła w spotkaniu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, podczas którego Sekretarz Stanu Stanisław Huskowski wraz z Wojewodą Dolnośląskim Tomaszem Smolarzem wręczyli promesy powodziowe przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska.

Gmina Lubawka pozyskała 1.000.000,00 zł. Środki te zostały przyznane na przebudowę dróg, które uległy uszkodzoniu podczas powodzi w czerwcu w 2013 roku. W związku z promesą w 2015 roku zostaną zrealizowane zadania:

  1. Przebudowa drogi w Niedamirowie (dz. nr 287, 281, 274) - odcinek o długości 660m

  2. Przebudowa drogi w Jarkowicach (dz. nr 569, 570/2) -  odcinek o długości 310m

  3. Przebudowa drogi w Opawie (dz. nr 320/1, 320/2) - odcinek o długości 113,5m

 

Zadania te będą sfinansowane ze środków zewnętrznych w 100%.

Równocześnie Sekretarz Stanu Stanisław Huskowski, zadeklarował, iż jest to pierwsza transza środków, kolejne promesy przydzielane będą w maju tego roku.