Patrol Graniczny III - ruszyły zapisy

Euroregionalny Komitet Sterujący w ramach XV naboru wniosków podjął decyzję o zatwierdzeniu projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0003021 pn. "Patrol Graniczny III" do dofinansowania. Projekt został zatwierdzony bez uwag.

W tej edycji zawodów organizator zmienił co nieco. Wydłużony został dystans 53 km na 70 km.

Już dziś można się zapisać poprzez platformę Datasport, za pomocą poniższego linku  https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6673

 

Zgłoszenia będzie można dokonać również poprzez osobiste udanie się do biura zawodów, które będzie znajdować się obok stadionu sportowego w Opawie w dniach 6 maja od godz. 16.00 do godz. 20.00 oraz 7 maja od godz. 4:00, odpowiednio:

a. do 4:50 dla startujących o godz. 5:00 (biegacze - dystans 70 km),
b. do 7:45 dla startujących o godz. 8:00 (biegacze - dystans 20 km),
c. do 8:45 dla startujących o godz. 9:00 (rowerzyści - dystans 70 km),
d. do 9:15 dla startujących o godz. 10:30 (rowerzyści - dystans 20 km),
do wyczerpania limitu zgłoszeń.

Przypominamy, że uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne i warunkiem udziału w imprezie jest: zgłoszenie do udziału w zawodach, zmieszczenie się w limicie 500 uczestników, wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu imprezy, przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie biegowej lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność, dla osób niepełnoletnich złożenie podpisu rodzica lub prawnego opiekuna w obecności sędziego na ww. oświadczeniu, - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, w tym także w relacjach telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych, poddanie się weryfikacji w biurze zawodów w dniu imprezy z dowodem osobistym lub paszportem (inny dokument potwierdzający tożsamość) celem weryfikacji daty urodzenia oraz narodowości.

 

Zawody organizowane są w ramach projektu "Patrol Graniczny III", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020, środków budżetu państwa oraz za pośrednictwem Euroregionu Nysa.