Miszkowice - książecy gród

Miszkowice - książęcy gród

Karczma Książęca

JedeKarczman z najciekawszych przykładów budownictwa ludowego w Sudetach, znajduje się u podnóża niewielkiego wzniesienia zwanego Książęcą Kostką (605 m n. p. m ). Zasadnicza część budynku powstała w XVII wieku, najprawdopodobniej w 1624 i 1664 roku. Niektóre fragmenty takie jak 5-metrowa podmurówka wykonana z kamienia ciosowego i cegły, dodatkowo wzmocniona murami przyporowymi, być może są pozostałością po dawnej budowli. Według lokalnych podań i tradycji na miejscu obecnej karczmy, już w 1012 roku, miał znajdować się dwór myśliwski czeskiego księcia Michała, właściciela ziem trutnovskich i žacléřskich. To podobno od jego imienia miała wywodzić się nazwa wsi ( Michelsdorf ).W drugiej połowie XVIII wieku ( 1772 lub 1774 roku ) budowla została gruntownie przebudowana przez architekta J.C.Bönscha. Potwierdza to zachowany na karczmie napis z datą.Ciekawostką jest fakt, że w 1810 roku w tym właśnie miejscu spotkali się potajemnie czołowi pruscy politycy: minister, baron Karl von Stein i przebywający na emigracji minister spraw zagranicznych, książę Karl August von Hardenberg. Prawdopodobnie w karczmie powstały szkice reformy Prus w obliczu klęski z wojskami Napoleona. Dla upamiętnienia tego wydarzenia wystawiono pomnik na wzgórzu Książęcej Kostki, niestety uległ on zniszczeniu, zachowały się jedynie porozrzucane granitowe płyty i przewrócony krzyż. Obecnie karczma znajduje się w rękach prywatnych i jest zamknięta dla zwiedzających. 

Kościół parafialny Wszystkich Świętych

Jako renesansowa budowla stanął pod koniec XVI wieku. W XVIII wieku został  od podstaw przebudowany przy czym zachowano starą wieżę oraz elewacje z portalem.  Jest to jednonawowa kaplica z półkoliście zakończonym prezbiterium z bardzo cennym wyposażeniem. Można tutaj zobaczyć m.in. gotycką, drewnianą polichromię figurkę Matki Boskiej z Dzieciątkiem pochodzącą z XV wieku . Kościół wraz z szesnastowieczny cmentarzem otacza kamienny mur z 1735 roku, natomiast wjazd stanowi brama z murowanymi słupami zwieńczonymi hermami.

Ruina barokowego kościoła ewangelicznego

W latach swojej świetności kościół ten uchodził za jeden z piękniejszych i bogatszych kościołów ewangelicznych w całych Sudetach. Został on wzniesiony w latach 1771-1773 przez budowniczego Bandta z Kowar. Po 1945 roku popadł w ruinę. 

Pałac

Barokowy pałac pochodzi z II połowy XVIII wieku. Do pałacu z obu stron prowadzą dwie bramy o półkolistym prześwicie z końca XVIII wieku i prowadzą na obszerny dziedziniec, przy którym stoją zabudowania gospodarcze.

Uniemyśl

Karczma sądowa

TKarczmaa okazała drewniano-murowana budowla z konstrukcją wieńcowo-przysłupową  została wzniesiona w II połowie XVIII wieku  i  była siedzibą dziedzicznych sołtysów wsi. Obecnie karczma stanowi siedzibę Sudeckiej Stacji Terenowej Klubu Przyrodników, która wiosną 2008 roku zainicjowala działania zmierzające do przywrócenia świetności zabytkowej acz zrujnowanej karczmy sądowej. Powstał w niej ośrodek działający na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Sudetów. Klub inicjuje szereg ciekawych wydarzeń spoleczno-przyrodniczych, a  dzięki aktywnym staraniom  karczma sądowa powoli odzyskuje swój dawny blask.

 

Kościół św. Mateusza

Na niewielkim wzgórzu, za karczmą sądową, stoją ruiny barokowego kościoła św. Mateusza z 1750 roku.  Jego twórcą był jeden z wybitniejszych barokowych budowniczych  na Dolnym Śląsku - Józef Antoni Jentsch.  W 1972 roku kościół doszczętnie spłonął. Obecnie znajduje się pod opieką stowarzyszenia, które działa m.in. nad przywróceniem Nowego Życia Mateusza.

Okrzeszyn

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Pierwsza wzmianka o kościele w Okrzeszynie pochodzi z 1352 roku, Obecny kościół jest młodszy i pochodzi z 1724 roku. Jest to okazała jednonawowa budowla z kamienną wieżą z zegarem oraz przeźroczami. Barokowe wnętrze kościoła zdobi m.in. siedemnastowieczny ołtarz oraz liczne drewniane figury z XVII i XVIII wieku.

Dwór

W pobliżu kościoła stoi okazały późnobarokowy dwór z 1794 roku, którego pierwotnym właścicielem było opactwo z Krzeszowa. Piętrową budowlę stroi skromny portal o wykroju koszowym, a także okna w odobnych opaskach z tynku.  Przez lata dwór służył jako szkoła. 

Kościół św. Michała  

W pobliżu granicy państwa pośród gęstych krzewów można dostrzec ruiny renesansowo-barokowego kościoła św. Michała z 1580 roku. Budowla była przebudowana w końcu XVIII wieku. Kościół wraz z przyległym cmentarzem otacza kamienny mur z bramką. Obecnie całość znajduje się w rękach prywatnych i jest zamknięta dla zwiedzających. 

Opracowanie na podstawie: Słownik geografii turystycznej Sudetów - Tom 8 - Kotlina Kamiennogórska Wzgórza Bramy Lubawskiej Zawory, pod red. Marka Staffy, Wrocław 1997