Opawa

Opawa - niem. Oppau

Wieś położona jest w dolinie u wschodniego podnóża Lasockiego Grzbietu na granicy ze wzgórzami Bramy Lubawskiej. Ze względu na jej peryferyjne położenie rozwijała się dość spokojnie, omijały ją klęski powodzi i działania wojenne. Dlatego w wiosce zachował się jeden z cenniejszych zespołów zabytkowej zabudowy mieszkalnej.

W centrum wsi, na niewielkim wzgórzu,  znajduje się siedemnastowieczny  kościół św. Jadwigi z barokowym wyposażeniem. Kościół wraz z przylegającym cmentarzem otoczony jest murem, w którym osadzone są kamienna epitafia. Na uwagę zasługuje również renesansowy dwór sołtysi ufundowany przez klasztor w 1558 roku. Jest to trzykondygnacyjna budowla z kamiennymi portalami, która obecnie znajduje się w częściowej ruinie.

Przez Opawę przechodzi czerwony szlak.

Sołtysem wsi jest Piotr Król. Kontakt: 572 353 734

Radę Sołecką tworzą: Mieczysław Migacz,  Krzysztof Jamro, Alicja Liber, Marzena Król