Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Granica", Gmina Lubawka i Nadleśnictwo Kamienna Góra realizują grant pn. "Zagospodarowanie Doliny Miłości"

1590417394_logotyp%20kwiat%20lnu.png

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Granica", Gmina Lubawka i Nadleśnictwo Kamienna Góra realizują grant pn. "Zagospodarowanie Doliny Miłości" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

W ramach projektu chcemy doposażyć Dolinę Miłości w małą architekturę tj. dwa stoły i 4 ławki oraz 6 ławek usytuowanych wokół ogniska. Zaplanowane jest także wspólne sadzenie sadzonek wraz z warsztatami ekologicznymi na koniec projektu.

Koszt projektu wynosi 6236 zł i jest w 100% dofinansowany ze środków unijnych.

Podmioty realizujące projekt:

1591085872_loga%20kwiat%20lnu%20partnerz

1591090703_widok%20z%20logo.jpg