Pozytywna ocena merytoryczna dwóch projektów: "Zawody sportowe na pograniczu" oraz "Sport nie zna granic"

Dwa wnioski  o dofinansowanie  pn. "Sport nie zna granic" oraz pn. "Zawody sportowe na pograniczu" w ocenie merytorycznej uzyskały akceptację i tym samym zakwalifikowały się do rozpatrzenia przez Euroregionalny Komitet Sterujący [EKS]. Czekamy z niecierpliwością na decyzję!

Przypominamy!

Partnerem obu projektów jest Miasto Zaclerz, z którym Gmina Lubawka ma długą i owocną tradycję współpracy.

"Sport nie zna granic" to projekt, który ukierunkowany jest na dzieci uczące się w Szkole Podstawowej w Lubawce. Działania obejmują przeprowadzenie cyklu zawodów sportowych w różnych konkurencjach takich jak: gimnastyka, biathlon, unihokej czy piłka nożna, w których wezmą udział uczniowie z Polski i z Czech. W ramach projektu partnerskiego dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lubawce będą brały udział w zawodach organizowanych u czeskiego partnera. Projekt ma za zadanie propagowanie zdrowego stylu życia, przełamanie barier językowych, kulturowych, lepsze poznanie sąsiadów, a dzięki pozyskanym środkom szkoła zyska nowy sprzęt sportowy. Budżet projektu to około 16.000,00 euro, z czego 85% pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej, 5% wyniesie dofinansowanie z budżetu Państwa, natomiast Gmina Lubawka partycypować będzie w kosztach w wysokości około 1.600,00 euro.

"Zawody sportowe na pograniczu" projekt, w ramach którego Gmina Lubawka zorganizuje ultramaraton biegowy i MTB na trasach polsko - czeskiego pogranicza. Ze względu na położenie oraz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć Opawa została wybrana jako baza zawodów. Zawodnicy będą mieli do wyboru dwie trasy: 60 i 20 km. Zgodnie z zamysłem w dwudniowym wydarzeniu weźmie udział 400 zawodników z Polski i z Czech. Realizacja projektu wpisuje się w strategię promocji Gminy Lubawka jako miejsca idealnego do aktywnego wypoczynku w pięknej naturze Karkonoszy. Koszt realizacji projektu to około 23.000,00 euro, struktura finansowania, tak jak w pierwszym projekcie, zakłada dofinansowanie 85% z UE, 5% z budżetu Państwa, wkład własny Gminy Lubawka wniesie około 2.300,00 euro.