Gmina Lubawka w partnerstwie z Nadleśnictwem Kamienna Góra oraz Sołectwem Bukówka realizują projekt pn. "Zagospodarowanie i uatrakcyjnienie miejsc przyjaznych turyście"

1591091978_logotyp%20kwiat%20lnu.png

W ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Głównym celem projektu jest podnoszenie atrakcyjności i jakości przestrzeni publicznej atrakcyjnej turystycznie poprzez stworzenie miejsc postojowych dla turysty oraz zagospodarowanie infrastruktury turystycznej na punkcie widokowym - Zadzierna o wysokości 724 m.n.p. w miejscowości Bukówka nad zbiornikiem wodnym. Odremontowane wiaty przystankowe, chcemy doposażyć w tablice informacyjne, które zawierać będą mapę okolicy Gminy Lubawka wraz z atrakcjami turystycznymi, które warto zobaczyć. Dodatkowo te same wiaty przystankowe (Bukówka, Szczepanów i rozdroże Miszkowice-Opawa) będą wyposażone w stojak na rower, kosz i trójwymiarowy napis miejscowości.

Przygotowane miejsca postojowe przyjazne dla turysty i mieszkańców oraz rowerzystów i pieszych zagwarantują dostęp do wszystkich atrakcji Gminy Lubawka, a w szczególności do nowo doposażonego punktu widokowego - Zadzierna.

W ramach działań zamierzamy także wykonać tablicę informacyjną usytuowaną przed wejściem na Zadzierną z systemem wizualizacji szlaku oraz informacjami o atrakcji. Na szczycie Zadziernej zostanie usytuowana tablica informacyjna oraz rama do zdjęć, która uatrakcyjni punkt widokowy, dodatkowo taka sama rama zostanie usytuowana w Dolinie Miłości wraz z małą architekturą tj. 2 ławki i stół.

Koszt projektu wynosi 28.000 zł i jest w 100% dofinansowany ze środków unijnych.

Z radością oczekujemy na efekty współpracy!!!

Podmioty relizujące projekt:

1591091514_logo%20-%20nadle%C5%9Bnictwo%