• dark
`

Aktualności z Turystyka

logo_mgok

30
czerwca
2020

Zapraszamy na otwarte treningi rowerowe

miniatura_zapraszamy-na-otwarte-treningi-rowerowe
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w treningach rowerowych wykorzystując trenażery stacjonarne oraz wirtualną platformę ZWIFT. To efekt współpracy Gminy Lubawka i Stowarzyszenia Brama Opawska.
logo_mgok

02
czerwca
2020

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Granica", Gmina Lubawka i Nadleśnictwo Kamienna Góra realizują grant pn. "Zagospodarowanie Doliny Miłości"

miniatura_stowarzyszenie-spoeczno-kulturalne-granica-gmina-lubawka-i-nadlenictwo-kamienna-gra-realizuj-grant-pn-zagospodarowanie-doliny-mioci
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Granica", Gmina Lubawka i Nadleśnictwo Kamienna Góra realizują grant pn. "Zagospodarowanie Doliny Miłości" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.
logo_mgok

28
maja
2020

Kwiaty na klomby w Gminie Lubawka

miniatura_kwiaty-na-klomby-w-gminie-lubawka
Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce informuje, że zostały zakupione  rozsady kwiatowe: begonie, aksamitki, starce, które sukcesywnie są sadzone na klombach gminnych.
logo_mgok

26
maja
2020

Pozytywna ocena formalna projektu pn. "Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Lubawka"

miniatura_pozytywna-ocena-formalna-projektu-pn-budowa-wiat-turystycznych-z-elementami-maej-architektury-na-terenie-gminy-lubawka
Gmina Lubawka uzyskała pozytywną ocenę formalną projektu pn. "Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Lubawka" z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska w osi priorytetowej 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania...

Przeglądaj aktualności