Przypominamy! Zapisy na zawody biegowo-rowerowe: Patrol Graniczny! Czas START!!!

Gorąca informacja na rozpoczęcie weekendu! Zapisy na zawody biegowo-rowerowe: Czas START!!! Zapraszamy do pokonania tras: bieg lub na rowerze po przepięknym terenie pogranicza polsko-czeskiego. Nieodpłatnie!

Link do zapisów:

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5807&fbclid=IwAR19PRWOM00fhkIeXliOzGIbpQ3JxKsOV3OLP1YnAULdL3SHub8swW5zAZ4

Zapraszamy gorąco!

1599205146_Patrol%20Graniczny.jpg

Projekt "Zawody sportowe na pograniczu" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020, środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.