Gmina Lubawka wraz z Nadleśnictwem Kamienna Góra wykonała rozpoznanie terenu Gminy

1592562126_lasy%20i%20gmina%20-%20logo.p

18 czerwca 2020 r. Gmina Lubawka wraz z Nadleśnictwem Kamienna Góra wykonała rozpoznanie terenu Gminy w celu zebrania informacji pod przyszłe wspólne projekty turystyczne zmierzające do większego włączenia atrakcji przyrodniczych do zrównoważonego ruchu turystycznego.

Wiemy, że właściwa promocja turystyczna danego regionu powinna się opierać na możliwie najszerszym poznaniu jego walorów. Nie powinno się tu ograniczać do uwypuklania konwencjonalnych atrakcji turystycznych o pierwszorzędnym znaczeniu, ale przez nie dać możliwość poznania tych mniej znanych. Często turyści nie podróżują już tylko do samych obiektów, ale chcą coś przeżyć, zetknąć się z przyrodą.

Tereny Gminy Lubawka mają ogromny potencjał przyrodniczy, który w ramach kontynuacji bardzo dobrej współpracy z Nadleśnictwem Kamienna Góra chcemy sukcesywnie zagospodarowywać w celu rozszerzania oferty turystycznej, zwiększania zdolności do przyjmowania turystów i rozszerzenia kręgu potencjalnych odwiedzających.

W tej chwili trwają prace koncepcyjne, o których na bieżąco będziemy informować.