Pozytywna ocena merytoryczna projektu: "Rośliny lecznicze pod Okrajem"

1592485316_logo%20euroregion%20nysa%20ka

Projekt pn. "Rośliny lecznicze pod Okrajem" w ocenie merytorycznej uzyskał akceptację i tym samym zakwalifikował się do rozpatrzenia przez  Euroregionalny Komitet Sterujący [EKS].

Przypominamy!

Celem projektu jest zapoznanie uczniów szkoły podstawowej Žacléř i SP Miszkowice z bogactwem Karkonoszy z naciskiem na wykorzystanie roślin do celów leczniczych po obu stronach granicy. Cel zostanie osiągnięty poprzez zapoznanie się z tradycją zbierania, przetwarzania i wykorzystania roślin leczniczych w regionie, a także wycieczek terenowych, uczniowie poznają krajobraz najbliższego otoczenia oraz jego walory przyrodnicze i kulturowo-historyczne.

Projekt umożliwi wzajemne poznanie polsko-czeskiego regionu przygranicznego, jego historii i kultury, ofert edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych. Wspólne spędzanie czasu pomoże nawiązać bliższe relacje, przyczyni się do wzajemnego zrozumienia oraz integracji uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich. Ponadto realizacja projektu umożliwi wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk między szkołami partnerskimi. Wspierana będzie współpraca transgraniczna.