Ścieżka edukacyjno-dydaktyczna "Krucza Dolina" wytyczona!

1592201183_loga,%20granica,%20nadlesnict

Zapraszamy do zapoznania się z planowanym przebiegiem naszej ścieżki, który został wytyczony przez Nadleśnictwo Kamienna Góra!

Przypominamy:

Stowarzyszanie Społeczno-Kulturalne "Granica", Gmina Lubawka i Nadleśnictwo Kamienna Góra realizuje projekt grantowy pn. "Ścieżka edukacyjno-dydaktyczna Krucza Dolina".

W ramach projektu chcemy urządzić ścieżkę edukacyjno-dydaktyczną w Kruczej Dolinie. Polega ona na urządzeniu ścieżki w oparciu o cenne przyrodnicze miejsca.

Na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej zostanie zamontowanych 10 stanowisk edukacyjnych, gdzie każde z nich składać się będzie tablicy, przebieg ścieżki, opracowanie koncepcji i projekt tablicy zostanie przygotowany przez kwalifikowaną osobę z dużym doświadczeniem. Ścieżka zostanie także doposażona w małą architekturę tj. 6 ławek. W celu promocji wytyczonej ścieżki chcemy dodatkowo wyposażyć początek ścieżki oraz miejsce koło stadionu w tablice informacyjne opisujące trasę ścieżki ekologicznej, obszar Natura 2000 i występującą w lesie florę i faunę.

Przedstawiamy Państwu przebieg ścieżki, który został wytyczony przez Nadleśnictwo Kamienna Góra.

Koszt projektu wynosi 30.000 zł i jest w 100% dofinansowany ze środków unijnych.

1591772679_logo%20kwiat%20lnu.jpg