200 tys. dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rodziny w Chełmsku Śląskim

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach budżetu na 2020 rok (rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami), udzielił Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rodziny w Chełmsku Śląskim dotacji w wysokości 200 000,00 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn.: Chełmsko Śląskie, kościół pw. Św. Rodziny (XIV w.): Konserwacja techniczna i estetyczna oryginalnych dekoracji sztukatorskich i polichromii - etap III.

Dofinansowanie jest realizowane w ramach programu Ochrona zabytków.