Pozytywna ocena merytoryczna projektu: "Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Lubawka"

1592394956_logo%20euroregion%20nysa%20ka

Projekt pn. "Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Lubawka" w ocenie merytorycznej uzyskał akceptację i tym samym zakwalifikował się do rozpatrzenia przez Euroregionalny Komitet Sterujący [EKS].

Przypominamy!

Planowana realizacja infrastruktury turystycznej zlokalizowana będzie w miejscowościach o dużym potencjale turystycznym, choć nie do końca wykorzystanym. Miejscowości te (Błażejów, Chełmsko Śląskie i Niedamirów) położone są na szlakach turystycznych wśród pasm górskich, które przyciągają swoim zróżnicowanym krajobrazem. Planowane obiekty składać się będą z 3 wiat drewnianych o powierzchni 15 m2 i wymiarach 3mx5m wraz z ławkami i stołem.

Każda z wiat wyposażona będzie w stojak na rowery i kosz na odpady. W ramach operacji zostanie rozwinięta infrastruktura turystyczna, która przyciągnie turystów, a tym samym projekt będzie miał ponadlokalny zasięg oddziaływania. Poprzez budowę nowych obiektów i udział mieszkańców w zagospodarowaniu ich otoczenia uzyska wyższą jakość przestrzeni publicznej, podniesie jakość życia oraz wypromuje atrakcje obszaru przygranicznego i jego szlaki.

Projekt przyczyni się także do pobudzenia świadomości społecznej i aktywizacji środowisk lokalnych po obu stronach granicy. Dodatkowo w celu promocji szlaków i potencjału turystycznego naszego obszaru chcemy wykonać trzy tablice z wizualizacją szlaków, opisem miejscowości, informacjami, jak chronić środowisko, które będą zamieszczone na każdej z wiat. Dzięki temu turysta uzyska atrakcyjne miejsce odpoczynku i swoistą bazę informacji. Będzie mógł zapoznać się z opisem odwiedzanej miejscowości i najbliższymi atrakcjami.