Spotkanie z przedstawicielami agroturystyk.

9 lutego br. o godzinie 14:00 w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce odbyło się spotkanie z przedstawicielami gestorów agroturystyk działającymi na terenie Gminy Lubawka.

Głównym punktem spotkania stał się przedstawiony przez Krzysztofa Wojtasa Program Nowego Planu Wizerunkowo-Promocyjnego Gminy Lubawka, który jest w trakcie opracowywania.

Spotkanie było okazją do wymiany spostrzeżeń między właścicielami agroturystyk, oraz przedstawicielami Urzędu Miasta Lubawka na tematy dotyczące  promocji.