Spotkanie z gestorami branży turystycznej Gminy Lubawka

Burmistrz Lubawki, Ewa Kocemba, serdecznie zaprasza  na spotkanie gestorów branży turystycznej, które odbędzie się 14 stycznia 2016 (czwartek) o godzinie 12 w sali Domu Kultury w Lubawce . Spotkanie dotyczyć będzie m.in.: nowopowstałej strony internetowej oraz uzupełnieniu jej o bazę noclegową.

Więcej informacji można uzyskać w biurze promocji UM Lubawka - pok. 8 lub pod numerem telefonu 0 75 74 11 588 wew. 37.