Telekonferencja członków Aglomeracji Wałbrzyskiej

6 maja 2020 r. odbyło się robocze spotkanie członków Aglomeracji Wałbrzyskiej w formie telekonferencji, w której uczestniczyła Burmistrz Miasta Lubawka - Ewa Kocemba.

Podczas spotkania Dyrektor Bożena Dróżdż omówiła aktualnie rozstrzygnięte konkursy oraz przedstawiła tematykę i zakresy naborów na następne konkursy z ZIT AW (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej). Nadmienić należy, iż Gmina Lubawka 30 kwietnia 2020 r. złożyła wniosek o dofinansowanie na budowę sytemu kanalizacji i wodociągów ul. Sądeckiej i Podhalańskiej w Chełmsku Śląskim w ramach naboru RPO 4.2.4 Poddziałanie 4.2.4 Gospodarka wodno - ściekowa - ZIT AW.

Aktualnie trwają następujące nabory:

  • RPO Rozwój przedsiębiorczości ? ZIT AW (schemat A Przygotowanie terenów inwestycyjnych) Nabór trwa do 2020-09-08 15:00
  • RPO Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, typ: Modernizacja systemów grzewczych  i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej) WYŁĄCZNIE PROJEKTY W FORMULE GRANTOWEJ  Nabór trwa do 2020-05-19 15:00

Ponadto uzgodniono, iż zostanie także złożony wniosek do Instytucji Zarządzającej, czyli do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu o wyrażenie zgody na przeznaczenie oszczędności ze zrealizowanych już projektów ZIT-u na przeciwdziałanie COVID-19.

Gorącym tematem spotkania przedstawicieli gmin była analiza możliwości uruchomienia żłobków i przedszkoli w samorządach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Omówiono także kwestię przebiegu drogi S-3 stanowiącego łącznik pomiędzy gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej, jak również perspektywę pomocy dla przedsiębiorców rolnych w związku z suszą.