Prace przy budowie ścieżki rowerowej w obrębie zbiornika Bukówka trwają w najlepsze!

1587730112_logo.jpg

W dniu 24 kwietnia 2020 r. odbyła się Rada Budowy ścieżki rowerowej w obrębie zbiornika Bukówka. Głównym tematem Rady Budowy było dopełnienie formalności w sprawie wykonania robót dodatkowych.

W Radzie Budowy udział wzięli:

Sławomir Antoniewski - Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka

Alfred Michno - Kierownik Referatu IGKiP

Krzysztof Bijak - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Jacek Magiera - Projektant

Marek Zimmer - Wykonawca

Aldona Ochmańska - Radna Rady Miejskiej w Lubawce

Elżbieta Chrapek - Radna Rady Miejskiej w Lubawce

Przypominamy, że projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 i realizowany jest w partnerstwie z Miastem Zaclerz.