Podsumowanie projektu pn. "Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem"

1587720554_Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym Gmina Lubawka otrzymała pismo z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zaakceptowania 4 - ostatniego etapu weryfikacji administracyjnej ww. projektu. Krajowy Kontroler zakończył kontrolę i zatwierdził wszystkie wydatki przedstawione przez Beneficjenta.

Przypominamy:

Gmina Lubawka na mocy decyzji z 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska wydanej w oparciu o § 14 ustawy nr 218/2000 Dz. U. Republiki Czeskiej, o przepisach budżetowych oraz zmianie wybranych przepisów prawnych otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. "Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem", nr. Rej.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001078 w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, w osi priorytetowej 4; w ramach priorytetu inwestycyjnego Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej  i współpracy między obywatelami i instytucjami.

Dofinansowanie zostało przyznane dla wszystkich beneficjentów projektu w pełnej maksymalnej kwocie 428 969,00 EUR w tym dla Gminy Lubawka w kwocie 55.410 euro ( w układzie finansowym: 85% dofinansowanie UE a 15% wkład własny gmin)

Przy realizacji celu dofinansowania Gmina Lubawka współpracowała z partnerami projektu: Miasto Zaclerz, Miasto Svoboda nad Upou, Miasto Mlade Buky, Gmina Horni Marsov, Gmina Mala Upa, Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra.  Głównym celem projektu była wspólna realizacja i uczestnictwo imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, która przyczyniła się do integracji i współpracy społeczeństw po obu stronach granicy. 

Gmina Lubawka w ramach projektu zorganizowała dwie imprezy tj. "Jarmark Tkaczy Śląskich" oraz "Międzynarodowe Otwarte Zawody w Kolarstwie Górskim" w latach 2018 - 2019, oprócz kosztów organizacyjnych w 2018 i 2019 r zostały zakupione: 12 stoisk wystawienniczych, pomiar czasu oraz hale namiotowe.