Spotkanie partnerów projektu pn. "Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem"

Dnia 10.05.2019 r. odbyło się spotkanie dotyczące dalszej współpracy oraz promocji pomiędzy partnerami.

Gmina Lubawka w ramach współpracy z Czechami oraz Gminą Miejską Kamienna Góra oraz Gminą Kamienną Góra realizuje projekt pn. "Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020. Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001078.

 Partnerzy projektu:
po stronie czeskiej:
Miasto Zaclerz, Miasto Svoboda nad Upou, Miasto Mlade Buky, Gmina Horni Marsov, Gmina Mala Upa,
po stronie polskiej:
Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka

Głównym celem jest wspólna realizacja i uczestnictwo imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, która przyczyni się do integracji i współpracy społeczeństwa po obu stronach granicy. 

Przypominamy, że Gmina Lubawka w ramach projektu organizuje dwie imprezy tj. "Jarmark Tkaczy Śląskich" oraz "Międzynarodowe Otwarte Zawody w Kolarstwie Górskim" w latach 2018/2019 oprócz kosztów organizacyjnych w 2018 r. zostały zakupione: 12 stoisk wystawienniczych, pomiar czasu oraz hale namiotowe.

Partnerzy projektu wspólnie pracowali nad przebiegiem promocji projektu w 2018 roku, co zwieńczyło się kolportażem wspólnej broszury, która już niebawem będzie dostępna na naszej stronie internetowej. Znajdą się na niej daty i nazwy wydarzeń organizowane przez naszych partnerów na które serdecznie zapraszamy. 

Podczas spotkania przedstawione zostały propozycje funkcjonowania współpracy i promocji wydarzeń projektowych oraz możliwość wspólnych przyszłych imprez promujących pogranicze czesko-polskie i wspólne uczestnictwo w imprezach w celu uzyskania jak najlepszego efektu transgraniczności i zaciśnięcia współpracy.

1557480701_Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg