Tablice Stąd do przeszłości gotowe!

Pulpity informacyjne powstały przy współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim i prezentują historię poszczególnych miejsc na terenie Gminy.
Dodatkowo informacje zostały wzbogacone o archiwalne zdjęcia, pochodzące ze zbiorów Gminy Lubawka oraz pana Krzysztofa Sopaty, lubawskiego regionalisty, prowadzącego blog historyczny Liebau in Schlesien - Śladami historii.

W oficjalnej prezentacji brał udział prof. Przemysław Wiszewski, współinicjator przedsięwzięcia i autor wielu publikacji historycznych, w tym także książek na temat Gminy Lubawka. Najmłodszymi gośćmi wydarzenia były lubawskie przedszkolaki oraz harcerze.

Tablice Stąd do Przeszłości są eksponowane w ratuszu lubawskim i będą tam aż do momentu montażu ich w docelowych lokalizacjach na terenie całej Gminy Lubawka.


Pliki do pobrania