Zakończono realizację projektu "Witajcie w Gminie Lubawka"

W ramach projektu "Witajcie w Gminie Lubawka" - wydano 16300 egzemplarzy  publikacji promocyjnych:

  • "Gmina Lubawka - Start do aktywnego wypoczynku" - to przewodnik turystyczny zawierający propozycje aktywnego wypoczynku  w gminie Lubawka. Znajdziemy tu m.in. propozycje wycieczek pieszych, rowerowych, konnych, opis najważniejszych atrakcji turystycznych ale również propozycje wycieczek poza obszar gminy.
  • "Gmina Lubawka - Zielona Brama Sudetów" - to publikacja edukacyjno przyrodnicza, w której scharakteryzowano obszar Gminy Lubawka pod kątem fauny i flory, a szczególnie gatunków zagrożonych.

Obie publikacje zawierają opisy w języku polskim i czeskim.

W ramach projektu powstały również dwie nowe trasy: rowerowa - prowadząca z przejścia granicznego Žacléř - Bobr - Niedamirów do zbiornika wodnego Bukówka, oraz trasa nordic walking wychodząca z centrum Lubawki do rezerwatu Kruczy Kamień i dalej, obrzeżami miasta, do stoku narciarskiego i z powrotem na rynek. Wzdłuż tras zamontowano 8 tablic informacyjnych z opisami fauny i flory (również po polsku i po czesku).

Realizację projektu kończyło spotkanie integracyjne dzieci z Polski i z Czech, na którym zaproszeni goście - Bartłomiej Dymek, z Nadleśnictwa Kamienna Góra, oraz Piotr Wasiak, z Sudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego, opowiedzieli dzieciom o otaczającym je świecie przyrody.     

Mikroprojekt został zrealizowany dzięki współfinansowaniu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska

2007 - 2013 za pośrednictwem euroregiony Nysa oraz ze środków budżetu państwa.