Okrzeszyn

Okrzeszyn - niem. Albendorf

Wedlug niepotwierdzonej legendy nazwa Albendorf i pobliskiego Uniemyśla Bertholsdorf  powstała na cześć rodzeństwa Alberta i Bertolda Brueckne, którzy w X wieku mieli założyć na terenie obu wsi hutę szkła. Nie z hutą  jednak, ale z przemysłem wydobywczym  wiąże się historia Okrzeszyna, gdyż wieś  położona jest na niezwykle zróżnicowanym geologicznie terenie, u styku Gór Kruczych i Zaworów.  

W dolinach zalegają m.in. permskie zlepieńce i piaskowce, z pokładami węgla kamiennego. Już w 1343 roku ks. Bolko II wydał cystersom przywilej na poszukiwania górnicze w Okrzeszynie. Podstawą rozwoju Okrzeszyna było nie tylko popularne w całym regionie tkactwo chałupnicze, ale właśnie wydobycie i obróbka kamieni.  Mimo, iż Okrzeszyn leży na trudno dostępnym terenie, wioska rozkwitła w XIX wieku jako atrakcyjny ośrodek turystyczny. Okrzeszyn stał się popularnym przejściem granicznym umożliwiającym wygodną podróż do pobliskiego skalnego miasta w Adrspach. To stąd miłośnicy pieszych wycieczek wyruszali w Góry Krucze i Zawory.

W 1899 roku doprowadzono do Okrzeszyna prywatną linię kolejową, która służyła zarówno celom biznesowym, jak i samym turystom.  Planowano nawet przedłużyć tę linię aż do  Czech, lecz pomysłu nigdy nie zrealizowano, choć zabrakło niespełna 3 kilometrów.  Okres komunizmu zapisał się smutnie na kartach historii wioski.  Zamknięto przejście graniczne, zaprzestano eksploatacji węgla, wreszcie zlikwidowano kolej. Do Okrzeszyna przylgnęła nazwa "koniec świata".  Do dziś w wiosce można jednak podziwiać relikty jej dawnej świetności. W Okrzeszynie zachowało się bowiem wiele interesujących domów mieszkalnych i budynków gospodarczych tworzących jeden z cenniejszych zespołów budownictwa ludowego w regionie. W północnej części wsi natomiast znajduje się barokowy kościół Narodzenia NMP z 1724 roku o bogatym wnętrzu, a w pobliżu granicy państwa, pośród gęstych krzewów stoi ruina renesansowo-barokowego kościoła św. Michała z 1580 roku.  W Okrzeszynie można również zobaczyć krzyż pokutny upamiętniający zbrodnię z 1715 roku.

We wsi działa Stowarzyszenie "Dolina Zadrny", a więcej o historii Okrzeszyna można się dowiedzieć odwiedzając multimedialną wystawę "Albinów45".

Sołtysem wsi jest Rafał Sołdyński. Kontakt: 721 526 590

Radę Sołecką tworzą: Kamil Jesorski, Mariusz Merda, Marta Jesorska, Adam Jakubas, Anetta Sołdyńska