Kwalifikacja wojskowa 2024 w Gminie Lubawka

Kwalifikacja Wojskowa w Powiecie Kamiennogórskim została zaplanowana w terminie od 26.02 do 08.03.2024 r. w godzinach 7.30 - 14.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. przy ul. Towarowej 43 w Kamiennej Górze.

W Gminie Lubawka kwalifikacja wojskowa odbędzie się w dniach 6-8 marca 2024 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
  2. mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby, które w latach 2022 i 2023:zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
  5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 Więcej informacji uzyskać można na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/kwalifikacja-wojskowa/