Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka

Jest nam miło poinformować, iż w dniu wczorajszym, 24 stycznia 2024 r. zostały podpisane umowy z Wykonawcami dla zadania: "Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka. Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice: sieć wodociągowa".

Kwota Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/4451/PolskiLad wynosi 7 338 580,85 PLN, co stanowi 95,00 % ostatecznej wartości Inwestycji.

Kwota udziału własnego Gminy Lubawka to 386 241,10 PLN

Koszt całego zadania: 7 724 821,95 PLN

Dla Części 1 -  Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna została podpisana umowa z Zakładem Inżynierii Sanitarnej "WINSAN" Lech Walkiewicz Zbigniew Warwarko Spółka Jawna, z siedzibą przy ul. 3 Maja 8B, 57-410 Ścinawka Średnia, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 885 000 05 39, REGON 890014671 w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka.

Dla Części 2 - Miszkowice: sieć wodociągowa została podpisana umowa z ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą przy Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń, posiadającą numer identyfikacyjny NIP 7660004249, REGON 570791550 elektronicznie.